Informacja dotycząca plików cookies
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Logowanie | Rejestracja dla kandydatów

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych 2013

17.01.2013  |  Komentarze: 0

Definicja zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje każdej osobie zarejestrowanej w Urzędzie Pracy, która w okresie ostatnich 18 miesięcy poprzedzających rejestrację bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy, przepracowała co najmniej 365 dni:

 • na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem
 • na podstawie umowy o pracę nakładczą z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem
 • na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczeniu usług, gdzie podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca
 • na podstawie prowadzonej własnej działalności, gdzie podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę

lub:

 • została zwolniona po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni
 • opłacała składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego
 • była zatrudniona za granicą i przybyła do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant
 • była zatrudniona w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 

Bezrobotny prawo do zasiłku nabywa wtedy, gdy Urząd Pracy nie posiada dla niego żadnej propozycji pracy, stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych czy też robót publicznych.

 

Kiedy nie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który odbywa płatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięcznie świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę lub gdy w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia.

 

Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2012/2013 roku?

W myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wysokość zasiłku dla bezrobotnych zostaje podawana waloryzacji 1 czerwca każdego roku. Zgodnie z obecnymi przepisami wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

 • 794,20 zł brutto – przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku
 • 623,60 zł brutto – przez okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

 

Kwoty zasiłku dla bezrobotnych netto / brutto

  80% 100% 120%
   Pierwsze 3 miesiące

635,40 brutto

559,21 netto

794,20 brutto

687,72 netto

953,10 brutto

816,32 netto

   Kolejne miesiące

498,90 brutto

450,41 netto

623,60 brutto

549,48 netto

748,40 brutto

651,04 netto

 

Stawka procentowa zasiłku - 80, 100 czy 120%?

Co ważne, wysokość zasiłku dla bezrobotnych ustalana jest na podstawie stażu pracy osoby bezrobotnej. Zatem bezrobotny ze stażem pracy mniejszym niż 5 lat otrzyma 80% zasiłku podstawowego a więc wysokość jego zasiłku będzie wynosiła 635,40 zł brutto w pierwszych trzech miesiącach oraz 498,90 zł brutto w następnych.

Natomiast jeśli staż pracy osoby bezrobotnej wynosi od 5 do 20 lat to wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 100% zasiłku podstawowego, czyli 794,20 zł brutto przez okres pierwszych trzech miesięcy a 623,60 zł brutto przez okres kolejnych.

Najwyższy zasiłek przysługuje osobom bezrobotnym, których staż pracy wynosi co najmniej 20 lat. Takie osoby otrzymają aż 120% zasiłku podstawowego, czyli 953,00 zł brutto w okresie pierwszych trzech miesięcy a 748,40 zł brutto w kolejnych.

 

Jak długo otrzymuje się zasiłek dla bezrobotnych?

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi do 6 do 12 miesięcy. Czas ten uzależniony jest od stopy bezrobocia panującej na danym terenie. Jeżeli będzie ona wynosiła więcej niż 150% krajowej stopy bezrobocia, wtedy możliwy czas pobierania zasiłku wydłuża się do 12 miesięcy, jeśli jest to poniżej 150%, zasiłek będzie wypłacany przez 6 miesięcy.

Zasiłek w wymiarze 12 miesięcy przysługuje także osobom, które ukończyły 50 rok życia i posiadają co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku oraz osobom bezrobotnym, które mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a ich małżonek jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku. Utrata ta musi nastąpić po dniu nabycia prawa przez bezrobotnego.


Czy można stracić prawo do zasiłku?

Ważne jest również, iż w ustalonych okolicznościach bezrobotny może utracić prawo do zasiłku. Do takich wyjątkowych okoliczności zaliczamy:

 • kiedy upłynie okres, na który został on przyznany
 • gdy nie stawimy się w wyznaczonym przez Urząd Pracy terminie i w ciągu siedmiu dni od tej daty nie powiadomimy o uzasadnionej przyczynie tego nie stawienia
 • kiedy bez uzasadnionej przyczyny odmówimy przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych
 • gdy odmówimy poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie

 

Tak więc, w sytuacji kiedy stracimy pracę, nie zostaniemy rzuceni na pastwę losu, o ile spełnimy wszystkie konieczne warunki. Trzeba natomiast pamiętać o tym, aby na bieżąco tego pilnować, bo w przeciwnym wypadku możemy również ten zasiłek utracić.

Oceń:

Dodaj komentarz